parallax background

Nasza oferta przygotowana jest specjalnie pod profil klienta, który oczekuje profesjonalnej obsługi, doradztwa i indywidualnego podejścia. • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych CIT, PIT i VAT
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności
 • Wykonywanie analiz finansowych
 • Sporządzanie zakładowego planu kont 
 • Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
 • Prowadzenie ewidencja środków trwałych oraz opracowanie planu amortyzacji
 • Reprezentacja przed Urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem


 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: o pracę, zlecenia, o dzieło i innych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS i US
 • Reprezentacja przed Urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem


 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności oraz odpowiedniej formy opodatkowania
 • Pomoc przy rejestracji i założeniu działalności
 • Pomoc w zoptymalizowaniu polityki finansowej firmy
 • Doradztwo w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej i optymalnego zarządzania przedsiębiorstwem
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach Unii Europejskiej


Klienci naszego biura otrzymują nowoczesne narzędzie, dzięki któremu mogą wystawiać faktury, dokumenty magazynowe, zarządzać stanami magazynowymi, przeprowadzić inwentaryzację. Jednocześnie z każdego miejsca na świece poprzez przeglądarkę internetową klient ma dostęp do:

 • aktualnych danych dot. wysokości  podatków w danym okresie rozliczeniowym: VAT, PIT-5, PIT-4
 • aktualnych danych dot. wysokości  składek ZUS
 • listy płac
 • różnego rodzaju Analiz i CRM.