parallax background

Freistellung

Freistellungsbescheinigung

jest zaświadczeniem wydawanym przez niemiecki urząd skarbowy, które służy zwolnieniu świadczonych usług budowlanych z podatku (§ 48d ust. 1 niem. ustawy o podatku dochodowym). Pozwala zatem otrzymać całość, a więc 100% przysługującego wynagrodzenia.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc w uzyskaniu rejestracji w Niemczech w Finanzamt (nadanie Steuernummer), uzyskania Freistellungsbescheiningung (15% ulgę z podatku budowlanego) składając odpowiednie wnioski i przyjmując na siebie wszystkie związane z tym procesem formalności jakich należy dopełnić. Zajmujemy się również odzyskiwaniem z Finanzamt pobranych przez zleceniobiorcę 15% Bauabzugsteuer.

Oferujemy fachową i rzetelną obsługą firm, działających na terenie Niemiec. Mówimy po niemiecku. Nasze usługi w tym zakresie obejmują: wystawianiem rachunków, sporządzaniem oraz kontrolą korespondencji prywatnej i biznesowej, sporządzaniem umów i ponagleń do zapłat, negocjacje z kontrahentami niemieckimi.

Skorzystaj teraz